Tìm kiếm bất động sản

 • APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG

  04/06/2019

  Tổng quan dự án Apec Mandala Wyndham Hải Dương Tên dự án: Apec Mandala Wyndham Hải Dương Chủ đầu tư: Công tye cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam Vị trí:...
  Thỏa thuận
  m2
 • APEC MANDALA WYNDHAM HẢI DƯƠNG

  02/06/2019

  Tổng quan dự án Apec Mandala Wyndham Hải Dương Tên dự án: Apec Mandala Wyndham Hải Dương Chủ đầu tư: Công tye cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam Vị trí:...
  Thỏa thuận
  m2
  -